Steam Workshop

Vill du bli Regissör?

Lär dig skapa Stop-motion film Ny- STEAM workshop på Basis konstskola. Under kursen lär vi oss att skapa en stop-motion film med hjälp av STEAM ämnena. STEAM är en akronym för Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.

Huvudprincipen är att lära genom att göra, en kreativ workshop för barn och vuxna. Deltagarna kommer uppleva vetenskapen snarare än att enbart studera koncept. Teori implementeras med praktik på ett lättsamt och roligt sätt- i slutet av kursens olika moment finns tid för reflektion så att det praktiska får en tydlig mening.

Arbetet kommer att ske individuellt eller med fördel i grupp.

Denna kurs finns inte tillgänglig nu men vi hoppas på att kunna erbjuda den inom kort