Seriekurs

Seriekurs på Basis konstskola start feb 2022- FULL KURS

Vill du teckna serier, men har svårt att komma igång? Eller är du redan serieskapare, och har kört fast?

Lär dig om professionella tecknarknep, om hur du skriver manus när du har idétorka, och om hur du försvarar dig mot serietecknarens värsta fiende: prestationsångest. Under kursen kommer du få testa olika tecknarverktyg och arbetsmetoder, färdigställa flera små projekt, och utveckla ett eget projekt till ett fanzin/serietidning.

Inga förkunskaper krävs.

Kursens syfte är att utforska olika arbetssätt och stilar som kan göra ditt serieskapande mer effektivt och lustfyllt.

 

 

Om Iso Lindh lärare på kursen Iso Lindh är serietecknare och illustratör med hemmabas i DIY-skapande. Hen tog examen från Serieskolan i Malmö 2011 och har lärt ut serieteckning sen 2016. Isos senaste projekt är en serietidning i flygbladsformat.