Måleri och teckning

Vill du lära dig grunderna för teckning/ måleri eller är du redan en erfaren konstnär som vill utveckla ditt konstnärliga seende?

På Basis Konstskola kan du välja mellan ett brett utbud av kurser på kvällstid liksom intensivkurser under helger och lov.

Kurserna leds av verksamma konstnärer med lång erfarenhet och en brinnande passion för måleriets och teckningens underbara värld.

Grundkurs i måleri och teckning våren 2022

Vill du lära dig olika tecknings- och målningstekniker? Du får prova på de flesta tekniker med individuell handledning. Upptäck skaparglädjen i olika tecknings- och målningstekniker. Du lär dig komposition, materialkunskap och färglära och får använda tekniker som blyerts, olja, akryl och akvarell. Inga förkunskaper krävs och varje deltagare får individuell handledning utifrån sin nivå.

 

Torsdagar 2022- start 10 februari

 

 

Nyhet- Nybörjarkurs i måleri

Start 2 februari 2022- 12 tillfällen

En kurs för dig som är nybörjare inom måleriets värld.

Vi målar levande modeller för det ger mer fokus och vi har våra egna kroppar att förhålla oss till, som vi känner och vet hur de ser ut. Utöver modellmåleri går vi igenom enkla principer och tekniker i måleri, som grundfärger, komplementfärger och hur du blandar grått.

Fokus ligger på det egna bildberättandet och jag uppmuntrar att måla fritt, abstrakt eller föreställande med egen färgskala.

 

 

 

 

Om Jonathan Lewald lärare på kursen. "Jag heter Jonathan och gick ut konsthögskolan 2010. Min syn på måleri är att alla har en egen stil och röst som går att hitta och utveckla!"

 

 

 

 

 

 

Stillebenfest på Basis- en nybörjarkurs i måleri

En ny kurs för dig som vill bekanta dig med måleriets färgpalett med läraren Malin Molin.

Kursen pågår varannan söndag på Basis konstskola. Du kommer att få lära dig grundläggande materialkunskap, hur man sätter upp duk på pannå, bekantar sig med färger och olja/vatten, skissar en grund och arrangerar sin palett

Vi går igenom grundläggande färgteori och begrepp som valör, temperatur och kulör. Lär dig hur man blandar gråskala och öva på att hitta rätt färg. Men utgångspunkt i stilleben kommer vi även att måla självporträtt och utgår från verkligheten och ta hjälp av fotografi för inspiration. Kursens målsättningen är att ge dig som målare verktyg så att du metodiskt kan ta dig an egna motiv med självförtroende efter avslutad kurs.

 

 

Måleri Fördjupning

En kurs för dig med viss målerivana som vill fördjupa dig ett större konstnärligt projekt. Med individuell handledning kommer du att få utrymme att skapa en eller två målningar, vi använder oss av akryl/ oljefärg och målar på duk.

Under kursens tre första tillfällen kommer vi att arbeta med övningar för att komma igång med den skapande processen. Vi kommer att öva på komposition, färglära och materialkunskap.

Måleri Fördjupning start 1/2 - 2022

Måleri Fördjupning start 7/3- 2022

Ny kurs i Oljemålning med Ferdinand Evaldsson start 10 februari 2022

 

Lär dig grunderna i oljemåleri, en crash course i färglära, måleri och seende.

Denna nya kurs i oljemåleri passar dig som vill lära dig måla med olja liksom dig som tidigare testat på och vill utvecklas.

Tillfälle 1-5 kommer vi arbeta utifrån kortare övningar, allt från stilleben till abstraktion. Fokus kommer att ligga på att lära känna materialet snarare än att göra färdiga målningar. Vi lär oss oljefärgens grunder, övar på seendet och går igenom färglära: hur du kan tänka när du blandar färg.

Målet är att du sen ska kunna så pass mycket att du kan måla på egen hand efter det.

Resterande 7 tillfällen kommer du att jobba mer fritt, du väljer ett projekt att fördjupa dig i. Du kan även få hjälp att hitta på något som känns givande att arbeta med. Här kommer du få mer tid att färdigställa målningar men också handledning, hjälp och råd när du behöver. Sista gången kommer vi presentera lite vad vi gjort och prata om vad vi lärt oss och under kursens gång.

 

Måleri på onsdagar start 9 februari 2022

Kurs för dig som har målat tidigare och som vill utveckla ditt eget måleri eller efter modell och stilleben med individuell handledning.

Vi jobbar med det egna måleriet eller efter modell och stilleben. Klassisk undervisning för dig som har målat tidigare och som vill ha stöd i det egna uttrycket och i din individuella utveckling. Gemensamma genomgångar.

Lärare Ingela Johansson undervisar i måleri och teckning. Hon har utbildats vid Konsthögskolan Valand och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1989 - 94 samt genomgått en grundkurs i högskolepedagogik vid Konstfack 2010. Hon har undervisat på Ölands folkhögskolas sommarkurser, Karlstads fria målarskola, Skövde Konstskola, samt olika studieförbund.