Konstnärlig grundutbildning – 1 år

Konstnärlig grundutbildning – 1 år

Konstnärlig grundutbildning-1år är en eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola då den ger en god grund för att söka vidare studier inom konst, design och andra kreativa yrkesområden. Ämnena som innefattas är teckning, kroki, skulptur, måleri/olja, måleritekniker, grafik, konsthistoria, grafisk design och illustration samt tematiskt arbete med handledning i både gemensamma och individuella konstnärliga processer, vilket allt sammantaget utvecklar seendet och förmågan till konstnärlig gestaltning.

 

ÄMNEN

Teckning Teckning är grunden för alla kreativa yrken och belyser bildframställningens ABC. Eleven lär sig grundkunskaper som perspektiv,proportioner, anatomi, komposition, figuration, material, metod m.m.

Kroki Vi tecknar efter modell och tränar därigenom förståelsen för anatomi och figurframställning. Det personliga uttrycket fördjupas i dialog med läraren.

Måleri /olja . Modell- och stillebenstudier utmanar och skärper seendet. Det är en utgångspunkt för samtal kring bildens verkningsmedel. Begrepp inom färg och form blir till verktyg i det konstnärliga arbetet. Idébaserade övningar öppnar vägar till den subjektiva bildvärlden. Inom kursen finns också avsatt tid för självständigt fördjupat arbete och för att kunna utveckla egna projekt.

Skulptur Eleven modellerar huvudsakligen efter modell, vilket utvecklar en förståelse för rummet, ljuset, skalor, proportioner och de tre dimensionerna. Man får också lära sig formtagning och gipsavgjutning.

Projektvecka Varje läsår genomförs en gemensam projektvecka.Veckan syftar till att ge erfarenhet av ett tematiskt processarbete tillsammans med andra.

Grafik Orientering i grafiska tekniker så som: djuptryck, högtryck, experimentella metoder, genomtryck, plantryck, digitala bilder och blandformer.

Måleritekniker Orientering i olika måleritekniker så som akvarell, akryl, tempera, tusch och blandtekniker. 

Konsthistoria  Den västerländska samtidskonsten belyses utifrån historiska tillbakablickar och kulturella influenser. Besök av yrkesverksamma konstnärer och designers.

Grafisk design & Illustration Vi jobbar både för hand och digitalt. Vi går igenom typografi och bokstavshistoria samt vad som händer just idag inom området. Orientering i datorprogrammen Illustrator, Photoshop och In Design. Fokus ligger på det konstnärliga och kreativa i arbetsprocessen.

 

Kursavgift Avgiften för Grundåret är 25 500 kr per termin exlusive 2000 kr i anmälningsavgift. Materialkostnader tillkommer max 4000 kr. Eleven får stöd i att hitta billiga material alternativ. Du som söker studiemedel kan också söka merkostnadslån hos CSN för hela kursavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida, under rubriken Övriga utbildningar. Utbildningen är kompletterande utbildning i kvoten A3. Inom A3-kvoten har du rätt till fyra terminers studielån (max 80 veckor). Studiemedel på Grundåret belastar således inte din högskole- och universitetskvot.

 

Kursplaner läsåret 2020-21

Kurplaner Konstnärligt grundår 2020-2021