Grafisk design- kvällstid

 Höstens kurs i Grafisk design startar den 16/9 - 2021

Här får du prova på och lära dig grunderna i grafisk design och illustration. Du arbetar både för hand och digitalt. Under handledning i olika projekt går vi igenom typografi, layout, visuell kommunikation och illustration.

Innehåll: Vi varvar praktik med teori. Vi går igenom olika begrepp, bokstavens form och historia, ordbilder, val av typsnitt, teckenstorlek, radavstånd och läsbarhet samt layoutens innehåll såsom sidformat, proportioner, satsyta, marginaler, spalter och rubriker. Vi analyserar bilder, studerar färg och val av papper. Vi använder programmen Indesign, Illustrator och Photoshop men jobbar även analogt för att tillämpa olika uppgifter i ämnet.

Om du tänker söka vidare till högre utbildningar har du även möjlighet att få råd och hjälp med arbetsprover

 

Lärare Irene Thisner undervisar i Grafisk Design och Illustration. Hon driver egen praktik och undervisar även i typografi vid andra designskolor. Utbildad vid Konstfack. www.irenethisner.se