Konstnärlig fördjupning – 1 år

konst utbildning

grafisk design

 

Fördjupad konstnärlig grundutbildning är en ettårig eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola, då den ger en god grund för att söka sig vidare till studier inom konst och design samt andra kreativa yrkesområden. Utbildningen vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärlig grundutbildning eller motsvarande. Utbildningen syftar till att djupare söka dina personliga förutsättningar att vidareutveckla konstnärlig självständighet och ett eget självständigt uttryck.

 

Utbildningen har två inriktningar, Grafisk design & illustration och Konst. Som studerande väljer du en av dessa obligatoriska inriktningar. De båda inriktningarna har en huvudlärare som följer din utveckling genom hela utbildningen. Den självständiga arbetstiden är en viktig obligatorisk del i utbildningen liksom kroki, presentationsteknik och konstnärlig orientering där du som studerande gör lärarledda besök på aktuella utställningar och blir presenterad för olika konstnärskap.

 

På fördjupningsåret får du möjlighet att öka förståelsen för resonemang och tankegångar inom konst och design. Du får utveckla din tekniska förmåga, din materialkunskap och dina möjligheter att uttrycka dig muntligt och skriftligt kring ditt arbete. Du tilldelas en egen ateljéplats, till vilken du har tillgång till dag- och kvällstid under hela läsåret. Utöver den valda inriktningen sätter du själv samman ditt schema utifrån ett kursutbud som omfattar 13,6 veckor fördelade över läsåret. Du behöver delta i minst 8 veckor. Basis Fördjupad konstnärlig grundutbildning beskrivning

"Jag har verkligen fått lära mig mycket på fördjupningsåret på Basis och det har varit så givande att öva på att sätta min egen och andras konst i kontext. Under hela året fick jag så mycket ord och uttryck av lärare och elever som jag kunde koppla till min egen konst och beskriva den för andra. Det bästa var att jag kunde arbeta massor på mina egna projekt i min ateljé på skolan och samtidigt få testa olika grenar såsom videokonst och installation i projekt med lärare och elever. Fick också hjälp med min portfolio till att söka konsthögskola. Så nöjd med Basis."

/Fanny, studerande på KHIO, Oslo. 

Kursplaner och scheman:

Kursplan Fördjupad konstnärlig grundutbildning 2022-2023

1. HT KONSTNÄRLIG

2. VT KONSTNÄRLIG

 

Vi har ett fåtal platser kvar till våra utbildningar inför läsåret 22/23. Välkommen med din ansökan. Terminsstart 29/8.