Ansökan – Konstnärlig fördjupning – 1 år

Vi har ett fåtal platser kvar till våra utbildningar inför läsåret 22/23. Fyll i webbformuläret och skriv din motivering, längst ned på denna sida. Skicka din ansökan enligt anvisningarna nedan. Besked om studieplats lämnas löpande.

 

Behörighetskrav för våra heltidsutbildningar För att studera på Konstnärlig fördjupning krävs att du sedan tidigare har en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande längre kurser. Den sökande skall också ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller skall utifrån sina arbetsprover bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Arbetsprover En komplett ansökan består av 3 dokument: id-handling, gymnasiebetyg och en pdf där arbetsproverna är samlade, men där sökandes namn inte framgår ( de sökande anonymiseras vid bedömningen) Arbetsproverna består av fem bilder på fem valfria arbeten. Ansökan mailas till fordjupning(snabel-a)basis.se, Max 10 Mb/mail. Mailet skall döpas till den sökandes och utbildningens namn. 

Antagning

När du fått ett skriftligt antagningsbesked från skolan och tackar ja eller nej till studieplatsen genom att betala in en faktura på anmälningsavgiften som skickas till dig tillsammans med antagningsbeskedet.  Anmälningsavgiften utgör en delbetalning av terminsavgiften. Den visar att du ämnar delta i utbildningen och att en plats reserverats. Utebliven betalning medför överföring till reservlistan. Ångerätten på två veckor tillämpas(se nedan), om den sökande tackar nej till studieplatsen senare än två veckor betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.

Reservplats. Du har möjlighet att söka en reservplats fram till terminsstart. Vid eventuell platstillgång fördelas studieplatserna löpande från den 3/6. Ansöker du senare än 25/5 så skriver du utbildningens namn, reservplats och ditt eget namn i ämnes raden när du skickar in ansökan. I övrigt görs ansökan på samma sätt som vid ordinarie antagning.

Kurstid Utbildningen omfattar 1200 timmar under två terminer.

Tider Måndag – Fredag 09:00-16:00.

Terminstider 2022-2023 HT 29/8 – 13/1  VT  16/1 – 2/6    

Avgift Årsavgiften för utbildningen är 27 000 kr per termin, exklusive 2000 kr i anmälningsavgift . Du kan dela upp betalningen till fyra tillfällen per termin. Materialavgift tillkommer på max 4000 kr, de studerande får hjälp med att hitta billigare materialalternativ. Du som söker studiemedel har möjlighet att söka merkostnadslån för hela terminsavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida under övriga utbildningar. Konst och Kulturutbildningar. Utbildningen tillhör A3 kvoten och belastar inte kvoten för högskolestudier. 

Anmälningsvillkor Du bekräftar att du vill ha den erbjudna studieplatsen genom att betala in den anmälningsavgift som faktureras i samband med att du får antagningsbeskedet. Vi tillämpar ångerrätten (se nedan). Om du ångrar att du tackat ja till din studieplats senare än två veckor efter att anmälningsavgiften är inbetald så betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Du kan lämna besked om att du inte vill studera senast två veckor innan kursstart, därefter är du skyldig att betala 50% av avgiften för hela utbildningen.

Observera att du anmäler dig till en ettårig utbildning. I händelse av att du på grund av sjukdom som kan styrkas med läkarintyg vill avbryta dina studier, avbryts betalningsförbindelsen. Den studerande faktureras för terminsavgiften fram till dess att läkarintyget inkommit till skolan.

Ångerrätt Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du bekräftat att du vill ha en erbjuden studieplats. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. Ångrar du din anmälan så meddelar du skolan så snart som möjligt via mail eller telefon.

 

Förverkad ångerrätt Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt. Avanmälan och avbrutet deltagande: – När ångerrätten förfallit kan du avanmäla dig fram till 14 dagar före start utan att ange orsak eller bli debiterad några avgifter, genom att kontakta oss. – Om du återtar din anmälan innan aktiviteten startat men mindre än 14 dagar före start debiteras du på tio procent av årsavgiften. – Om du avbryter ditt deltagande efter terminsstart är du skyldig att betala 50% av hela utbildningens avgift. – Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt hinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg,avbryts betalningsförbindelsen och den ännu ej utnyttjade delen av terminsavgiften återbetalas. – Inom 30 dagar från det att du avanmält eller avbrutit dina studier enligt ovan ska vi återbetala redan inbetald terminsavgift till dig.

 

Ansökan till Fördjupad konstnärlig grundutbildning

Varför behöver du lämna personuppgifter? Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna administrera utbildningen och kommunicera med dig.Vi behöver dem också för att kunna tillgodose förordningskrav från Myndigheten för yrkeshögskolan. I Studiefrämjandets integritetspolicy kan du läsa läsa om dina rättigheter gällande hantering av dina personuppgifter.

Jag har tagit del av anmälningsvillkoren ovan och godkänner dessa.

Jag ansöker till följande utbildning

Konstnärlig grundutbildning - 1 år

Fördjupad konstnärlig grundutbildning - 1 år

Inredning & Design

Hur hittade du Basis Konstskola?

Om du svarat "På annat sätt", hur gick det till då?

Namn

E-post

Personnummer

Adress

Postnummer och postadress

Telefon

Motivering

Tidigare utbildning