Skolans filosofi
Skolans ledning betraktar det som lärarnas främsta uppgift att utveckla och värna elevens konstnärliga talang och integritet. Respekten för dessa två skilda men överlappande begrepp är grundläggande för skolans konstnärliga hållning på det sätt varpå undervisningen bedrivs- intuitivt och med tekniskt kunnande. Skolans hållning är också den att konstnärskap inte lärs ut ;det traderas från lärare till elev. Konstnärerna på skolan delar med sig av sin hållning genom att vara det de är; konstnärer med talang och integritet, utrustade med såväl vilja och förmåga att föra de konstnärliga värdena vidare.

På Basis vill vi erbjuda en god och jämställd social samvaro. Vi har inarbetade former för elevinflytande där du som elev har möjlighet att påverka din utbildning. Studiefrämjandets värdegrund ligger till grund för skolans arbete. Se nedan.

Studiefrämjandets värdegrund

mys-i-köks-soffan     Frida-spänner-duk

Organisation Studiefrämjandet i Stockholms län, som är en ideell förening är skolans huvudman. Skolans utbildningsledare(se kontakt) ansvarar för den dagliga verksamheten och utvecklingsarbetet på skolan.

Basis ledningsgrupp:

Ola Bixo, utbildningsannordnare och verksamhetshef i Studiefrämjandet,Stockholms län.

Ann-Sofie Pincerato Hedvall, områdeschef Studiefrämjandet Stockholms län.

Maria Saveland, Rektor och konstnär.

Irene Thisner, Grafisk designer och illustratör, lärare på Basis,

Dan Wolgers, konstnär

Andreas Nobel, inredningsarkitekt

Kristina Abelli Elander konstnär.

Terminstider 2017-2018:
HT: 20170828-20180112
VT: 20180115-20180601

Terminstider 2018-19:
20180827-20190531

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
Basis, som ligger i ett kulturmärkt 1700-tals hus på Södermalm i Stockholm, har dessvärre begränsad tillgänglighet för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

grundarna_400Basis historia Konstskolan Basis grundades 1984 av konstnärerna Abraham och Erna Langlet, som redan då arbetat med konstnärlig utbildning i många år på den legendariska utbildningen Grundis, där många sedermera framgångsrika konstnärer studerat. Sedan 2008 är Studiefrämjandet i Stockholm ny huvudman för skolan under ledning av konstnären Maria Saveland. Under paret Langlets tid höll skolan till i Palmgrenska huset på Östermalm i Stockholm men snart flyttades verksamheten till Folkungagatan på Södermalm i Stockholm. Skolan ligger i Stadsvarvets gamla kontorsbyggnad, ett 1700-talshus med stora fönster och vackra kakelugnar – en personlig byggnad som lämpar sig väl för konstnärlig  verksamhet. På 1700-talet användes huset som bostad och ritateljé åt skeppsbyggmästaren. Runt skolan finns delar av den stora varvsplanen kvar.collage_ombasis