Inredning & Design – 1 år

Basis utbildning för Inredning och Design är förberedande eftergymnasial utbildning som vänder sig till dig som vill utvecklas inom inredning, rumslig gestaltning, formgivning och produktdesign i syfte att söka högskoleutbildning.Utbildningen vilar på den konstnärliga grund som har en lång tradition på Basis Konstskola. Ditt sätt att se och tänka kring ditt seende är den centrala byggstenen under din studietid hos oss. Undervisningen är schemalagd och lärarledd med moment av självständigt arbete.

Våra lärare är alla yrkesverksamma inredare, designers och konstnärer med lång  pedagogisk erfarenhet. Utbildningens upplägg bygger på olika inrednings och design moment som fördjupas i form av blockundervisning. Det självständiga arbetet är kopplat till olika kursmoment och handleds och redovisas tillsammans med utbildningens huvudlärare. Genom hela utbildningen ges regelbundet konstundervisning som syftar till att utveckla elevens seende och känsla för form, rum, färg och förmåga till visuell gestaltning. Utbildningen ger en god grund för att söka högskolestudier inom inredningsarkitektur, rumslig gestaltning, arkitektur, produktdesign, industridesign och scenografi m.m.

Tider Av utbildningens totalt 1200 timmar är 700 lärarledda och 500 eget arbete. Det egna arbetet ingår i kurser och delmoment som redovisas tillsammans med huvudläraren. Utbildningen är lagd på 2 terminer, höst och vår. Du studerar må-fr 09.00-16.00.

Kursavgift Inredningsskolans avgift är 28 000 kr per termin exl 2000 kronor i anmälningsavgift. Terminsavgiften betalas in vid 8 tillfällen under året. Du som söker studiemedel kan också söka merkostnadslån hos CSN som täcker en större del av kursavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida, under rubriken Övriga utbildningar. Utbildningen är kompletterande utbildning i kvoten A2. Inom A2-kvoten har du rätt till fyra terminers studielån (max 80 veckor). Studiemedel på Inredningsskolan belastar således inte din högskole- och universitetskvot.

Året på Basis  Konstskola har varit det bästa på länge och jag hade gärna gått ett år till! I söders mysigaste byggnad, omringad av kreativa och inspirerande elever och lärare, fick vi prova på en salig blandning av områden, tekniker och metoder. Vi fick också träffa framgångsrika, yrkesverksamma människor, besöka spännande, inspirerande företag och det hela har gett mig en bred inblick i hur de olika branscherna faktiskt fungerar. Det har varit ett lärorikt och roligt år som har gett mig en bra och stabil grund inför framtiden och nu ska jag utveckla det i fortsatta studier i Produkt design på Central Saint Martins i London. En sak är säker; utan det här året på Basis hade det aldrig varit möjligt.

                                                         Alice Genberg som studerade läsåret 2015-16