Fördjupad konstnärlig grundutbildning – 1 år

Fördjupad konstnärlig grundutbildning är en ettårig eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola då den ger en god grund för att söka sig vidare till studier inom konst, design och andra kreativa yrkesområden. Utbildningen vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärlig grundutbildning eller motsvarande. Fördjupningsåret syftar till att djupare söka dina personliga förutsättningar att vidareutveckla konstnärlig självständighet och ett eget självständigt uttryck. Du får möjligheten att öka förståelsen för konstnärliga resonemang och tankegånger och du får utveckla din tekniska förmåga, din materialkunskap och dina möjligheter att uttrycka dig muntligt och skriftligt kring det konstnärliga arbetet.På fördjupningsåret tilldelas du en egen ateljéplats, till vilken du har obegränsad tillgång under läsåret.

Ämnen

Kroki Fördjupad modellteckning med tyngdpunkt på personligt uttryck. Teknikexperiment, kompositionsövningar, färgkroki, ljus/skugga, collage m.m

Lärarlett ateljéarbete och Modellmåleri Lärarledd handledning i den individuella konstnärliga processen, där utvecklingen av den studerandes styrka, särart och uttryck står i centrum. Modellmåleri som stöder och utvecklar seendet av bild och natur och blir ett värdefullt verktyg i det egna ateljéarbetet.

Konst (valbar kurs) Kursen syftar till att ge den studerande strategier i den egna konstnärliga processen. Tematiska uppgifter med individuell handledning. Rumsliga och muntliga presentationer av egna och andras verk. Stöd i sammanställningen av arbetsprover.

Grafisk design & Illustration (valbar kurs) Kursen syftar till att stärka det egna visuella uttrycket med berättandet och idéerna i fokus. Handledning genom experiment och analys, individuellt och i grupp. Praktisk problemlösning i olika medier. Fördjupade kunskaper i typografi. Löpande inblick i visuell kommunikation och omvärldsbevakning i ämnet. Stöd i sammanställningar av arbetsprover.

Gästlärare- program  De studerande har en gästande ateljélärare en gång i veckan under sex femveckorsperioder. I mötet mad andra konstnärskap formas det egna konstnärskapet. Gästlärarnas handledning sker både i individuella samtal och i gemensamma övningar.

Projektvecka Varje läsår genomförs en gemensam projektvecka.Veckan syftar till att ge erfarenhet av ett tematiskt processarbete, individuellt och tillsammans med andra.

Kursavgift Fördjupningsårets avgift är 25 000 kr per termin, exklusive 2 000 kr i anmälningsavgift. Materialkostnader och ev entréer för studiebesök tillkommer på max 4 000 kr. Eleven får stöd i att hitta billiga material alternativ. Du som söker studiemedel kan också söka merkostnadslån hos CSN för hela kursavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida, under rubriken Övriga utbildningar. Utbildningen är kompletterande utbildning i kvoten A2. Inom A2-kvoten har du rätt till fyra terminers studielån (max 80 veckor). Studiemedel på Fördjupningsåret belastar inte din högskolekvot.