Grafisk design – kvällsskola

Här får du prova på och lära dig grunderna i grafisk design och illustration. Du arbetar både för hand och digitalt. Under handledning i olika projekt går vi igenom typografi, layout, visuell kommunikation och illustration. Du går två kvällar/vecka i tolv veckor.

Innehåll: Vi varvar praktik med teori. Vi går igenom olika begrepp, bokstavens form och historia, ordbilder, val av typsnitt, teckenstorlek, radavstånd och läsbarhet samt layoutens innehåll såsom sidformat, proportioner, satsyta, marginaler, spalter och rubriker. Vi analyserar bilder, studerar färg och val av papper. Vi använder programmen Indesign, Illustrator och Photoshop men jobbar även analogt för att tillämpa olika uppgifter i ämnet. Söker du vidare till högre utbildning ger vi stöd i processen med arbetsprover.

OBS Denna utbildning är ej studiemedelsberättigad.

Information om Grafisk design - kvällsskola.